TVORBA SÔCH, SAKRÁLNA TVORBA (Výroba sôch, oltárov...),
REŠTAUROVANIE (Reštaurovanie umeleckých predmetov - sôch, obrazov...),
VÝROBA POMNÍKOV (Rôzne náhrobné kamene, pomníky...),
SEKANIE PÍSMA (Rozličné písma vysekané do kameňa),
SPRACOVANIE PRÍRODNÉHO KAMEŇA (Rôzne kamenárske práce),
VÝROBA ZÁHRADNEJ ARCHITEKTÚRY (fontány, altánky, sochy...)
MONUMENT K.S., s.r.o.
Lipová 2414/15
926 01 Sereď
tel.: 031/789 73 45
tel.: 0905 642 878